Tromsø Havn har tre havneområder; Sentrum, Breivika og Grøtsund.

Vi har store utendørs- og logistikkareal i tillegg til lager- og kontorbygg.

Ta kontakt for informasjon om tilgjengelighet.

Sentrum

I sentrum har vi Prostneset havneterminal.

 • Serveringslokaler
 • Butikklokaler
 • Torgplasser
 • Uteareal

Du finner mer informasjon på nettsiden:
Prostneset havneterminal

Bilde av Breivika havneområdet

Breivika

Breivika havneområde er over 500 mål. Her har vi:

 • Utendørsareal for kort- og langtidsleie
 • Logistikkareal bak kai
 • Næringsareal
 • Lagerlokaler (isolert/uisolert)
 • Kontorlokaler

Grøtsund

Grøtsund havneområde er totalt på 1 500 mål.

Her har vi ei 130 meter lang kai med 22 meter dybde og tilhørende Ro-Ro rampe. Området er tilrettelagt for gjennomføring av arealkrevende prosjekter og tungløftoperasjoner.

 • Utendørsareal for kort- og langtidsleie
 • Logistikkareal bak kai
  Punktbelastning på 150t/m² og overflatebelastning på 10t/m²
 • Lagerlokaler (isolert)
 • Kontorlokaler