Tromsø Havn har tre havneområder; Sentrum, Breivika og Grøtsund. Her har vi store utendørs- og logistikkareal i tillegg til lager- og kontorbygg.

Ta kontakt for informasjon om tilgjengelighet

Kontakt

Halvor Slettmo Jørgensen

951 33 151
eiendom@tromso.havn.no

Sentrum

Prostneset havneterminal er plassert midt i Tromsø sentrum og benyttes blant annet av reisende med Kystruten, hurtigbåter og distriktsbusser.

I 2023 vil det være over 1,1 million besøkende innom havneterminalen hvor vi har:

 • Serveringslokaler
 • Butikklokaler
 • Andre næringsarealer
 • Torgplasser

For mer informasjon se:

Egen nettside for Prostneset

Ledige lokaler på havneterminalen:
Prospekt for Bystua

Breivika

Breivika havneområde er over 500 mål stort, med:

 • Utendørsareal for kort- og langtidsleie
 • Logistikkareal bak kai
 • Næringsareal
 • Lagerlokaler (isolert/uisolert)
 • Kontorlokaler

Grøtsund

Grøtsund industri- og havneområde er totalt på 1.500 mål.

Her har vi en kai på 130 meter lengde og 22 meter dybde med tilhørende ro-ro rampe. Området er tilrettelagt for gjennomføring av arealkrevende prosjekter og tungløftoperasjoner.

Vi tlibyr:

 • Utendørsareal for kort- og langtidsleie
 • Logistikkareal bak kai
 • Punktbelastning på 150t/m² og overflatebelastning på 10t/m²
 • Lagerlokaler (isolert)
 • Kontorlokaler