Tromsø Havn er Tromsø kommunes havnefaglige organ og skal utøve den myndighet og de forvaltningsoppgaver som er tillagt kommunen etter havne- og farvannsloven.

Lover

Aktuelle lover gjeldende for Tromsø Havn:

Forskrifter

Aktuelle forskrifter gjeldende for Tromsø Havn: