Tromsø Havn er Tromsø kommunes havnefaglige organ og skal utøve den myndighet og de forvaltningsoppgaver som er tillagt kommunen etter havne- og farvannsloven.

Lover

Aktuelle lover gjeldende for Tromsø Havn:
Havne- og farvannsloven

Kommuneloven kap. 9

Forskrifter

Aktuelle forskrifter gjeldende for Tromsø Havn:
– Forskrift om bruk av kommunens sjøområde, Tromsø kommune, Troms og Finnmark

– Forskrift om farvannsavgift, Tromsø kommune, Troms og Finnmark

– Forskrift om regulativ for saksbehandlingsgebyr for Tromsø Havn KF

– Forskrift om saksbehandlingsgebyr for Tromsø Havn KF