Vi tilbyr tilkobling til landstrøm ved våre kaier, leverer ferskvann og har etablert mottak for skipsavfall.

Kontakt

Havnevakta

91 10 74 44 | VHF kanal 12
havnevakta@tromso.havn.no

Landstrøm

Vi leverer tilkobling til landstrøm med ulik spenning, frekvens og styrke, samt ulik type kabling og tilkobling.

Ferskvann

Vi leverer ferskvann ved våre kaier med en vannkapasiteten er opptil 100 m³/t.

Skipsavfall

Tromsø Havn har gruppert mottak av skipsavfall:

  1. Små og store miljøstasjoner i havneområdet for kildesortert avfall beregnet på godsfartøy, fiskefartøy og fritidsbåter.
  2. Mindre mengder farlig avfall kan leveres ved spesielle mottaksstasjoner i havneområdet. Ved større  mengder vil det bli sendt ut container/tankbil.
  3. Ved anløp av cruiseskip vil renovatør være tilstede og motta avfallet direkte.
  4. Avhenting av oljeavfall, lasterester og kloakk må bestilles særskilt.

Miljøstasjonene er avmerket på våre kart.

Levering av avfall

Tromsø Havn har mottaksordning for avfall og lasterester fra skip i henhold til Forurensningsforskriften.