Værstasjon

Tromsø Havn har montert værstasjon på Grøtsund. Vi planlegger også å sette opp værstasjoner i Breivika og i Tromsø sentrum.

Værstasjon Grøtsund

Sjøkart

Norsk sjøkart nr. 87 og nr. 466

Los

Lostjenester bestilles hos Lødingen Losstasjon:

VHF kanal: 13/16 

Ring 769 86 810

pilot.lodingen@kystverket.no

Innseilinger

Innseiling til Tromsø og våre havneområder er via Rystraumen, Kvalsundet, Langsundet eller Grøtsundet.

Kart

Ruter for innseling på kartet

Bestemmelser for passering under Tromsøbrua

  • Seilåpningen har en fri høyde på 36,5 meter over høyeste tidevann og en bredde på 60 meter mellom fenderverkene.
  • Ved passering av Tromsøbrua skal møtende fartøy forholde seg som bestemt i Sjøveisreglene §41.
  • Det er ikke tillatt å passere hverandre i seilåpningen.

Bestemmelser for passering under Sandnessundbrua

  • Seilåpningen har en fri høyde på 41 meter over høyeste tidevann og en bredde på 120 meter mellom fenderverkene.
  • Seilåpningen er markert med grønn lanterne på østre fenderverk, rød lanterne på vestre fenderverk og hvit lanterne på midtspennet. Alle viser fast lys over 180°. Midtspennets søyler er flombelyst.
  • Ved passering av Sandnessundbrua skal møtende fartøy forholde seg som bestemt i Sjøveisreglene §41. Det er ikke tillatt å passere hverandre i seilåpningen.