Tromsø Havn snart 200 år

Tromsø fikk sine rettigheter som kjøpstad ved den kongelige anordning av 1794. I 1827 ble havnekommisjonen oppnevnt. Tromsø Havn nærmer seg 200 år.

Sjøen og sjøveien har til alle tider dannet livsgrunnlaget for bosettingen langs kysten. Sjøen har vært den viktigste ferdselsåren for folk og varer.

Den historiske utviklingen av havna med handel, skipsfart og miljø er et levende og interessant kapittel i byens og landsdelens liv og har gitt livsbetingelser for  utviklingen av Tromsø.

Fra 1850-tallet var byen sentrum for ishavsfangsten i arktiske områder. Tidlig på 1900-tallet ble byen utgangspunkt for en rekke fangst-, forsknings- og turistekspedisjoner til arktiske og antarktiske strøk, noe som var med på å gi Tromsø tilnavnet «Porten til Ishavet».

Ishavsfangsten, ishavskulturen og de menneskene som dro på lange fangsturer til Ishavet er i ferd med å bli borte. Årlig ruster to til tre skuter fra Tromsø ut for fangst.  I stedet for aktiv fangst har den nordnorske hovedstaten utviklet et internasjonalt ledende kunnskapsmiljø innen klima, miljø og utnyttelse av arktiske ressurser som vil spille en viktig rolle i utviklingen av nordområdene og Tromsø er blitt internasjonalt ledende innenfor polarforskning.

I dag er havna i Tromsø en av Norge største fiskerihavner, en stor cruisehavn, et viktig  logistikknutepunkt i nordområdene. Vårt mål er å være den foretrukne havn for hele energisektoren i nord.