Vi skal bidra til en positiv samfunnsutvikling.

Sjøveien er miljøveien

Mer transport fra vei til sjø er vårt viktigste bidrag til klimaarbeidet. Et skip kan frakte større volumer enn en lastebil, er mer miljøvennlig og reduserer antall lastebiler på veiene. Vi deltar blant annet i den nasjonale kampanjen Velg sjøvegen, og kartlegger mulighetene for nye sjøbaserte godsruter.

Optimal energibruk på den nye havneterminalen

I forbindelse med ny terminal på Prostneset har vi jobbet med å sikre et helhetlig energi- og miljøaspekt. Vi skal blant annet gjenbruke energien fra fryse- og kjøleanlegg, videre vil det bli etablert sjøvannsbasert varmepumpe for oppvarming i bygningene og kaiene.

Norges største sjøbaserte miljøprosjekt, Rent Tromsøysund

I 2011 avsluttet Tromsø Havn Norges største sjøbaserte miljøprosjekt, Rent Tromsøysund. Vi renset sjøbunnen Nansensplass til Sørjeteen for forurensede masser. Opprydningen har gjort det mulig å igjen å fiske fra kaia i sentrum av Tromsø.

Redusere utslipp og støy fra skip ved å tilby landstrøm

Tromsø Havn har sammen med Troms Kraft etablert selskapet Fjuel AS. Fjuel AS vil legge til rette for at flere skip kan bruke landstrøm når de ligger til kai i Tromsø.

Arkeologiske utgravninger på Grøtsund

Under utbyggingen av Grøtsund ble det foretatt arkeologiske utgravninger. Det er gjort spennende funn som vitner om et rikt liv på Tønsnes helt tilbake til 11 000 år f.Kr.

Kunnskapsshow for ungdommer, Energy on the Loose

Tromsø Havn tok på slutten av 2012 initiativet til å arrangere Energy on the Loose. Målet med kunnskapsshowet er å inspirere ungdommer i landsdelen til å ta bevisste utdannings- og yrkesvalg og synligjøre de store mulighetene som finnes innenfor de blå næringene i  Nord-Norge.

Etablering av Tromsø internasjonale skole

Tromsø Havn var en av initiativtakerne til å etablere en internasjonal grunnskole. En slik skole gjør det lettere å rekruttere attraktiv internasjonal arbeidskraft, og styrker utviklingsmulighetene for næringslivet.