Raske fakta

2.100 meter

med kai

1,2 millioner

tonn gods lastes og losses årlig

1 million

passasjerer betjenes årlig

8.738

skip anløper årlig

2.000 mål

areal

34.500

kontor- og lagerbygg

120

bedrifter etablert på våre havneområder

Skipsanløp

Anløp20162017    201820192020
 Innenriks6 8906 8546 9166 8576 320
 Utenriks1 7391 7611 8221 9901 619
Sum8 629 8 615 8 7388 8477 939
Brutto tonnasje19 473 47920 666 31022 452 93722 907 73012 666 928

Anløp, etter skipstype

Skipstype 2017 2018 20192020
Lasteskip 872 914 965889
Bulkskip1 0101 142 821704
Tankskip 164 223 264281
Kystruten 717 722 725314
Hurtigbåter1 5961 6221 5801 291
Cruiseskip 103 126 12718
Fiskefartøy3 0372 7702 9563 256
Redningsfartøy 31 59 4692
Orlogsfartøy 144 129 111141
Stats- og forskningsfartøy 134 122 141117
Offshore 78 54 4082
Fritidsbåter 63 30 5987
Andre fartøy 666 825 1 012667

Cruisetrafikk

20162017201820192020
Ant anløp9110311912918
Ant passasjerer102 495125 455142 348154 86212 370
Brutto tonn4 029 9834 804 0845 793 4376 141 401641 836

Godstrafikk, etter varetype

Varetype20162017201820192020
Olje340 584317 541448 358373 274352 093
Fisk375 669419 146396 829358 776416 784
Sand, stein, asfalt270 281213 186172 439208 367295 936
Stykkgods345 265268 446268 074320 043104 905
Totalt antall tonn1 331 798 1 218 319 1 285 7001 260 4601 169 718