Tromsø er et viktig logistikk knutepunkt og daglig går store volum ulike varer utstyr inn og ut av byen. Flere av de store godsaktørene er etablert med terminaler på havneområdene.

Shortsea Promotion Centre har utviklet en ruteplanlegger som viser noen av mulighetene for å sende varer dør til dør, både nasjonalt og internasjonalt, med å bruke sjøveien som en del av løsningen.