Visjon

Vi bygger for den arktiske framtiden

Mål

Tromsø Havn skal:

  • tilrettelegge for maritim næringsutvikling
  • være en pådriver for det grønne maritime skiftet i nord
  • være engasjert, endringsvillig og effektiv

Verdier

Våre verdier modig, omtenksom og troverdig uttrykker drivkraften i Tromsø Havn.

Strategi

Høsten 2019 vedtok havnestyret Strategisk styringsdokument 2020-2032.

Februar 2023 vedtok havnestyret Cruisestrategi Tromsø Havn 2023 – 2032

Vedtekter

Vedtektene for Tromsø Havn KF ble fastsatt av kommunestyret i Tromsø 01.09.2021.