Priser og forretningsbetingelser

Gjeldende fra og med 1. januar 2021:

Gjeldende fra og med 1. januar 2022:

Kalkulator for anløpsavgift og kaivederlag

Anløpsavgift og kaivederlag beregnes på grunnlag av fartøyets brutto tonnasje (BT) i henhold til den internasjonale konvensjon om måling av fartøy av 1969. Dersom fartøyet ikke har gyldig målebrev, fastsetter havnemyndighetene tonnasje etter skjønn.

Kalkulator for 2021