Breivika havneterminal

Breivika havneterminal er et sikret område med regulert adgangskontroll.

Næringsdrivende som har aktivitet i Breivika havneterminal kan få automatisk tilgang til innkjøring via LPR skiltgjenkjenningssystem. 

Besøkende får adgang ved å kontakte havnevakta på forhånd eller ved ankomst.

Kontakt:

Havnevakta
91 10 74 44
havnevakta@tromso.havn.no

ISPS områder i sentrum, Breivika, Grøtsund

ISPS (International Ship and Port facility Security code) områder gjelder for fartøy med ISSC sertifikat og er strengt adgangsbegrensede.

Det kreves adgangsbevis/godkjent dokumentasjon for personell, kjøretøy og last for å komme inn på området eller om bord på skipet. Kontroll og identifikasjon gjelder også for leverandører, service-personell og andre som betjener skipet.

Adgang til ISPS områder

Besøkende til fartøyet meldes til havnevakta av skipet/representant for skipet.

Kontakt:

Havnevakta
91 10 74 44 
havnevakta@tromso.havn.no

Bedrifter som trenger forhåndsgodkjenning til ISPS områder i Tromsø Havn kontakt:

Tor-Egil Seglsten | 47 89 60 55 | tse@tromso.havn.no