Administrasjonen

Kontortid: 
Hverdager 08.00-15.00

Telefon: 77 66 18 50
E-post: adm@tromso.havn.no

Besøksadresse: 
Terminalgata 44, Breivika

Postadresse: 
Terminalgata 44, 9019 Tromsø

Havnevakt

Telefon: 911 07 444
E-post: havnevakta@tromso.havn.no

Postadresse:
Terminalgata 44, 9019 Tromsø

Eiendomsavdeling

Kontortid:
Hverdager 08.00-15.00

Telefon: 951 33 151
E-post: eiendom@tromso.havn.no

Besøksadresse: 
Terminalgata 44, Breivika

Postadresse: 
Terminalgata 44, 9019 Tromsø

Teknisk avdeling

Kontortid: 
Hverdager 08.00-15.00

Telefon: 902 85 839
E-post: teknisk@tromso.havn.no

Besøksadresse: 
Terminalgata 44, Breivika

Postadresse: 
Terminalgata 44, 9019 Tromsø

Maritim avdeling

Kontortid:
Hverdager 08.00-15.00

Besøksadresse: 
Terminalgata 44, Breivika

Postadresse:
Terminalgata 44, 9019 Tromsø

Forretningsutvikling

Erling Bangsund

Telefon: 913 95 144
E-post: eba@tromso.havn.no

Marked og kommunikasjon

Harriet Willassen

Telefon: 911 81 965
E-post: hwi@tromso.havn.no