Styremedlemmer

  • Jarle Heitmann, styreleder
  • May-Britt Ellingsen, nestleder
  • Barbara Vögele
  • Tor Arne Morskogen
  • Grete Ovanger
  • Ivar B. Prestbakmo
  • Tina Sætrum

Møtekalender

Havnestyrets møter holdes primært siste torsdag i hver måned, med unntak av juli og desember måned.

Saksdokumenter

Oversikt over saksdokumenter