Styremedlemmer

 • Kjell-Are Vassmyr, styreleder
 • Nina Hansen, nestleder
 • Birte Hansen Nordgård
 • May-Britt Ellingsen
 • Tor Arne Morskogen
 • Magnar Nilssen (representant oppnevnt av Troms fylkeskommune)
 • Kristian Tobiassen (representant valgt av de ansatte)

Varamedlemmer i numerisk rekkefølge:

 • Kristian Støback Wilhelmsen
 • Barbara Vögele
 • Christian Vildgren
 • Magnus Krane
 • Anne Edholm
 • Berit Peggy Småbakk (vararepresentant oppnevnt av Troms fylkeskommune)
 • Erling Bangsund (vararepresentant valgt av de ansatte)

Møtekalender og saksdokumenter

Havnestyrets møter holdes primært siste torsdag i hver måned, med unntak av juli og desember måned.

Oversikt over styremøter med saksdokumenter