Tromsø Havn KF har utarbeidet et utkast til lokal fartsforskrift for sjøområdene i Tromsø kommune.
Høringsfrist er satt til 20. oktober 2017.
Merknader sendes til vår administrasjon på epost: adm@tromso.havn.no

Etter høringsperioden vil forslaget og innkommende kommentarer bli behandlet i havnestyret.

Les utkast til lokal fartsforskrift for sjøområdene i Tromsø kommune.