2015 har vært et år med mange utfordringer, men det har også vært mange muligheter. Havnestyret og kommunestyret har tatt viktige beslutninger i forhold til passasjerterminalen på Prostneset. Byggestart er i april 2016 og ferdigstillelse på nyåret i 2018. De rundt 1 million reisende med hurtigbåtene, hurtigruten og distriktsbussene får et lenge etterlengtet tilbud. En prosess som har pågått i over 20 år gir endelig resultat.

Nye etableringer i Tromsø står sentralt i vårt arbeid.Det var en glede da vi på slutten av året ble enige med Posten Bring. De skal samle sin virksomhet på vårt havneområde i Breivika. Lokaliseringen har en betydelig miljømessig gevinst ved at belastningen på Tverrforbindelsen reduseres med 50–60 trailere daglig. Bedriften reduserer også sin årlige kjørelengde med rundt 150 000 kjørte kilometer. Byggestart er planlagt i andre halvdel av 2016 og ferdigstillelse i 2017.

Antall besøkende fiskefartøy har økt fra 2 533 i 2014 til 2 979 i 2015. Dette signaliserer at både havna og byens næringsliv er attraktive.

111 190 cruisegjester fra 85 forskjellige nasjoner har gjestet byen i 2015. På oppdrag fra Innovasjon Norge gjennomførte Statistisk Sentralbyrå i 2014 Turistundersøkelsen Cruise. Den viser at cruiseturistene er de mest fornøyde turistene i Norge. De tilfører 2,3 milliarder kroner til lokalt næringsliv langs norskekysten, hvorav 96 millioner kroner legges igjen i Tromsøregionen.

For å imøtekomme kravene fra hele energisektoren har Tromsø Havn bygd ut Grøtsund havn- og industriområde. Oljenæringen har betydelige utfordringer med en oljepris i fritt fall, oppsigelser og nedleggelser av bedrifter. Energisektoren består imidlertid av mye mer enn olje og gass. Nasjonale myndigheter har gitt konsesjon til Norsk Miljøkraft for bygging og drift av Raudfjell og Kvitfjell vindkraftverk i Tromsø kommune. Til sammen utgjør disse den største vindkraftutbyggingen i Nord-Norge.

Tromsø Havn har gjennomført betydelig investeringer de siste årene. Til tross for dette leverer vi hvert år bedre resultat enn opprinnelig budsjettert. Vi avslutter året godt rustet til å møte kommende utfordringer. Vi skal fortsette å skape verdier for vår eier, våre kunder og samfunnet ved å etterleve Tromsø Havns etiske holdninger og verdier: modig, omtenksom og troverdig.

LES ÅRSRAPPORT 2015