Tromsø Havn søker engasjert, positiv og arbeidsom vikar i 100 prosent stilling som fagarbeider.  Vikariatet varer til medio september 2019 med muligheter for fast ansettelse.

Stillingen inngår i beredskapsvakt i vintersesongen hvor utrykning er avhengig av snøfall. Ordinær arbeidstid på vinter er kl. 08:00 til 15:45 og sommer kl. 08:00 til 15:00.

Ansvar og oppgaver

Stillingen inngår i driftsavdelingen som består av maritim,  eiendom- og teknisk drift. Du blir en del av teknisk drift som i dag består av teknisk leder og 4 fagarbeidere.

Teknisk drift er ansvarlig for tjenesteleveranse med havnas maskinelle utstyr;  hjullaster, containertruck og havnekran. Andre oppgaver er leveranse av vann og renovasjon. Vi utfører inspeksjonsrunder og vedlikehold av bygg, kai, flytebryggeanlegg og øvrig infrastruktur. I vintersesongen utføres også snørydding både maskinelt og manuelt. Vi er ansvarlige for flere brøyteavtaler.

Ditt ansvar

  • Levere tjenester både maskinelt og manuelt
  • Delta i drift og vedlikehold av maskinelt utstyr, kaier, bygg og areal
  • Utføre arbeidsoppgaver som går på tvers av fag og organisasjonsgrenser
  • Fremme Tromsø Havns verdier som er modig, omtenksom og troverdig

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

  • Krav til maskinførerbevis for hjullaster og førerkort klasse B
  • Ønskelig med kranførerbevis på kran G1 og G11, stor truck over 10 tonn, lett lastebil C1 og båtførerbevis. For den rette kandidaten kan Tromsø Havn supplere nødvendig kurs
  • Evne til å arbeide selvstendig og prioritere i arbeidshverdagen
  • Tydelig i kommunikasjonen
  • Initiativrik og evne til å bygge gode relasjoner
  • Trives i en hektisk arbeidshverdag

Vi tilbyr

Variert og allsidig arbeidshverdag, konkurransedyktige betingelser, kompetente medarbeidere og et godt arbeidsmiljø.

Kontakt

Kristian Tobiassen, teknisk leder, mobil: 996 43102.

Søknadsfrist

7.5.2018

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes adm@tromso.havn.no