Tromsø Havn skal styrke foretakets arkivfunksjon. Vi søker derfor etter en framoverlent arkivkonsulent med digital kompetanse. I tillegg til arkivfunksjonen må det påberegnes oppgaver innenfor fagområdet økonomi.

Stillingen inngår i økonomi- og administrasjonsavdelingen og rapporterer til økonomi- og administrasjonsleder.

Arbeidsoppgaver

Ansvar for virksomhetens arkivtjeneste, herunder:

 • Daglig drift og oppfølging av Elektronisk arkivsystem (ESA)
 • Følge opp at lover og regler innen arkivområdet overholdes
 • Brukerstøtte, veilede saksbehandlere i arkivfaglige spørsmål, samt opplæring
 • Videreutvikle og ajourholde arkivplan, arkivrutiner, prosedyrer, maler mv.
 • Ansvar for systemadministrasjon
 • Lede effektiviseringen av arkivtjenesten

Innenfor økonomi vil stillingen inneha ansvar for kundeporteføljen, herunder:

  • Fakturering og kundeoppfølging
  • Avstemmings- og kontrollarbeid
  • Andre relevante oppgaver kan tilkomme stillingen

 Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • Relevant utdanning og praksis
 • Erfaring fra arbeid med offentlig arkiv og bruk av elektroniske arkivløsninger
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Prosjekterfaring
 • Svært god digital kompetanse og erfaring fra digitalisering av arbeidsprosesser
 • Positiv, ser muligheter og gjennomføringskraft

Vi tilbyr

Konkurransedyktige betingelser, kompetente medarbeidere og et godt arbeidsmiljø.

Kontaktinformasjon og søknad

Økonomi- og administrasjonsleder Aashild Forseth, mobil: 958 33 612

Søknad med CV sendes til: adm@tromso.havn.no

Søknadsfrist: 2. juni 2017

 

Havna i Tromsø er en av Norges største fiskerihavner, en av landets største cruisehavner og et viktig logistikknutepunkt i arktiske strøk. Vi har også som mål å være den foretrukne havn for hele energisektoren i nord. Tromsø Havn er et kommunalt foretak eid av Tromsø kommune og har 25 ansatte.