Enova har tildelt Tromsø Havn i underkant av 7,3 millioner kroner i støtte til utbygging av landstrømanlegg på kai 7 og 8 i sentrum av Tromsø.

Tromsø Havn har som mål å redusere miljøpåvirkningen fra skipstrafikk og aktiviteter. I forbindelse med utviklingen av Prostneset har vi jobbet med et helhetlig energi- og miljøaspekt. Våre kaier, torg og uterom vil bli oppvarmet med bruk av fjernvarme. Havneterminalen vil bli oppvarmet med sjøvarme og får energiklasse  A.

For å øke kapasiteten på landstrøm ved sentrumskaiene, søkte vi ENOVA om tilskudd til denne utbyggingen. Det var derfor en gledelig nyhet at Tromsø Havn er en av til sammen 20 landstrømprosjekter som får støtte fra ENOVA, sier havnedirektør Halvar Pettersen.

– Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet, og landstrøm er en viktig del av den omstillingen maritim næring må gjennom. Hele 7 prosent av klimagassutslippene fra sjøfarten skjer mens skipene ligger helt i ro ved kai, så landstrøm kan kutte store utslipp, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Over 50 landstrømprosjekter langs hele kysten har fått støtte, og Enova-direktøren mener det er all grunn til å rose havnene for en offensiv tilnærming til elektrifiseringen av sjøtransporten.