Tromsø Havn har behov for tilkallingsvikarer i teknisk avdeling. Det kan være perioder hvor du får jobbe mye og andre perioder hvor det er mere stille. Tilkalling skjer etter behov ved fravær, ferie eller andre midlertidige forhold. Arbeidstid blir etter nærmere avtale.  

 Har du maskinførerbevis for hjullaster/M4, førerkort klasse B og har perioder med ledig kapasitet, ta kontakt.

Ansvar og oppgaver

Stillingen inngår i driftsavdelingen som består av maritim, eiendom og teknisk drift. Du blir en del av teknisk drift som i dag består av teknisk leder og 4 fagarbeidere.

Teknisk drift er ansvarlig for tjenesteleveranse med havnens maskinelle utstyr, primært med hjullaster, containertruck og havnekran. Andre oppgaver er leveranse av vann og renovasjon. Vi utfører inspeksjonsrunder, vedlikehold av bygg, kai, flytebryggeanlegg og øvrig infrastruktur. I vintersesongen utføres også snørydding både maskinelt og manuelt. Vi er ansvarlige for flere brøyteavtaler.

Ditt ansvar

  • Levere tjenester både maskinelt og manuelt
  • Delta i drift og vedlikehold av maskinelt utstyr, kaier, bygg og areal
  • Utføre arbeidsoppgaver som går på tvers av fag og organisasjonsgrenser
  • Fremme Tromsø Havns verdier som er modig, omtenksom og troverdig

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

  • Krav til maskinførerbevis for hjullaster og førerkort klasse B
  • Engasjert, positiv og arbeidsom
  • Evner å se arbeidsoppgaver og ta initiativ til å løse disse

Vi tilbyr

Variert og allsidig arbeidshverdag sammen med kompetente medarbeidere. Et god arbeidsmiljø hvor du kan utvikle deg og få arbeidserfaring.

Kontaktinformasjon

Dersom dette kan være aktuelt for deg, ta kontakt med:

Teknisk leder,  Kristian Tobiassen, på e-post: kto@tromso.havn.no eller mobil: 996 43102.

 

Tromsø Havn er Norges største fiskerihavn, en av landets største cruisehavner og et viktig logistikknutepunkt i arktiske strøk. Vårt mål er også å være den foretrukne havn for havbruk- og energi og andre vekstnæringer. Tromsø Havn er et kommunalt foretak som eies av Tromsø kommune. Vi har over 2 000 meter med kai, 2 000 000 m2 med areal og 34 500 m2 med lager- og kontorbygg.