Tromsø Havn er Norges største fiskerihavn, en av landets største cruisehavner og et viktig logistikknutepunkt i arktiske strøk. Vårt mål er også å være den foretrukne havn for havbruk- og energi og andre vekstnæringer. Tromsø Havn er et kommunalt foretak eid av Tromsø kommune. Vi har over 2 500 meter med kai, 2 000 000 m2 med areal og 34 500 m2 med lager- og kontorbygg.

Tromsø Havn skal legge til rette for maritim næringsutvikling og være en pådriver til det grønne maritime skiftet i nord.

Tromsø Havn har behov for 1-2 tilkallingsvikarer til Havnevaktfunksjonen. Havnevaktas primæroppgave er å styre, koordinere og administrere skipstrafikk, anløp og tjenester i Tromsø Havn Havnevakta har turnusordning hvor det er dag-, kvelds- og helgevakter. Tilkallingsvikaren må kunne stille opp og gå vakter ved behov.

Stillingen inngår i maritim avdeling som består av Maritim leder, to maritime inspektører og tre havneinspektører i turnus.

Ansvar og oppgaver:

  • Planlegge og koordinere kaibestillinger
  • Følge opp tjenesteleveranser til skip og kunder
  • Føre oppsyn med kaier, arealer og ISPS-regelverk
  • Kundebehandling

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

  • Må inneha maritim kompetanse og/eller interesse for fagfeltet
  • Må inneha førerkort klasse B. og VHF-sertifikat
  • Ryddig, strukturert, fleksibel og løsningsorientert
  • God skriftlig og muntlig framstillingsevne, både norsk og engelsk

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og et hektisk og godt arbeidsmiljø.

Kontaktinformasjon:

Maritim leder, Tom-Eirik Nordstrand, mobil 992 95 355

Søknad:

Kortfattet søknad med CV sendes tno@tromso.havn.no

Søknader vurderes fortløpende med endelig søknadsfrist 15. september.