Vi søker en engasjert, positiv, lærevillig og arbeidsom medarbeider til stilling som teknisk koordinator. Du vil ha en variert og utfordrende arbeidshverdag hvor driftsoppgavene tilpasses havneaktiviteten, årstid og pågående prosjekter. Primæroppgavene vil være å drifte adgangskontrollsystemer, landstrømanlegg, automatisering/digitalisering av prosesser/SD og mange andre spennende prosjekter.

Teknisk koordinator rapporterer til teknisk leder.

Arbeidsoppgaver:

  • Elektriske/tekniske anlegg på og i bygg, kaier og brygger
  • Landstrøm til fartøy med tilhørende systemer
  • Adgangskontrollsystem: ITV/kamera, porter/grinder, bommer og adgangssystemer
  • Bidra i, og lede, mindre prosjekter og nyanskaffelser innenfor sitt fagområde
  • Utføre arbeidsoppgaver som går på tvers av fag og organisasjonsgrense
  • Fremme Tromsø Havns verdier; modig, omtenksom og troverdig

For mer informasjon kontakt Teknisk leder Kristian Tobiassen på 99 64 31 02 eller e-post.