Tromsø Havn er Norges største fiskerihavn, en av landets største cruisehavner og et viktig logistikknutepunkt i arktiske strøk. Vårt mål er også å være den foretrukne havn for energinæringen i nord. Tromsø Havn er et kommunalt foretak som eies av Tromsø kommune. Vi har over 2 000 meter med kai, 2 000 000 m2 med areal og 34 500 m2 med lager- og kontorbygg og er en stor internasjonal havn som ivaretar vesentlige samfunnsfunksjoner.

Tromsø Havn skal legge til rette for maritim næringsutvikling og være en pådriver til det grønne maritime skiftet i nord.

Som Sikkerhets- og Beredskapsleder vil du være sikringsleder for våre ISPS havneanlegg på Prostneset, i Breivika og på Grøtsund. Du vil ha ansvar for at vi har oppdaterte planer og etterlever Kystverkets regelverk for havnesikring. I tillegg vil du ha det operative ansvaret for vårt HMS- og kvalitetssikringssystem og vår beredskapsplan.

Stillingen inngår i maritim avdeling og rapporterer til maritim direktør.

Arbeidsoppgaver:

  • Videreutvikle og oppdatere våre Havnesikrings- og beredskapsplaner i tråd med lovendringer, myndighetsforventninger og krav
  • Legge til rette for og gjennomføre øvelser og tilsyn
  • Delta i aktuelle fora og møter med relevante myndigheter og kunder
  • Drive internopplæring innen ISPS, sikkerhet og beredskap
  • Ha ansvar for den operative delen av HMS- og kvalitetssikringssystemet

Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø og en spennende arbeidshverdag i ei havn som er i stor vekst.
Lønn etter avtale. Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Søknadsfrist: 08.05.2022

Se full utlysning her