Tromsø Havn er Norges største fiskerihavn, en av landets største cruisehavner og et viktig logistikknutepunkt i arktiske strøk. Vårt mål er også å være den foretrukne havn for energinæringen i nord. Tromsø Havn skal legge til rette for maritim næringsutvikling og være en pådriver til det grønne maritime skiftet i nord.

Vi har ledig fast stilling som Havneinspektør. Stillingen inngår i Havnevakta som er en del av vår maritime avdeling. Havnevakta er ansvarlig for å styre, koordinere og administrere skipstrafikken, kaiplasseringer og tjenester. I tillegg har de ansvar for oppfølging av sikkerhet og styrende lover og forskrifter slik som ISPS-regelverket, renovasjon og ordensforskrift. 
Havneinspektørene har tredelt turnus hvor det veksles mellom dag-, kvelds- og helgevakter.

Arbeidsoppgaver:

  • Håndtere bestillinger på skipsanløp, planlegge plassering og anvise kaiplass ut fra tilgjengelige ressurser og fartøyets behov
  • Følge opp leveranser til skip som bl.a. strøm, vann og renovasjon
  • Tilsyn og kontroll med all trafikk ved Tromsø Havns kaier og landområder.
  • Patruljering/oppsyn med kaier og havneområder med fokus på orden, ISPS og HMS
  • Generell kundebehandling og kundeoppfølging

Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø og en spennende arbeidshverdag i ei havn som er i vekst.

Søknadsfrist: 08.01.2023

Se full utlysning her