Vi styrker administrasjonen vår og søker etter en Stabssjef.

Vår nyopprettede stilling som stabssjef vil være ansvarlig for den administrasjonsfaglige støtten til hele foretaket. Stabssjefen vil også ha betydelig ansvar for oppfølging mot styret og eier. Stillingen rapporterer til havnedirektør og inngår i selskapets ledergruppe.

Ansvarsområder

  • Lede, koordinere og drifte den administrative virksomheten
  • Initiere og lede interne forbedringsprosesser knyttet til blant annet virksomhetsstyring, kvalitet og organisasjon på en effektiv og fremtidsrettet måte
  • Ivareta og utvikle HR rollen
  • Sikre god administrativ styring av havna (corporate governance), som blant annet ivaretar kravene som stilles til en offentlig eid virksomhet

Stillingen er nyopprettet så det kan komme tilpasninger av ansvarsområder.

Søknadsfrist: 2. januar 2022.

Se full utlysning her