Vi styrker staben vår og søker etter Prosjektleder byggforvaltning

Dette er en nyopprettet stiling som skal være en fagressurs i bygg- og eiendomsteamet til Tromsø Havn. 

Stillingen har følgende ansvars- og arbeidsoppgaver:

  • Inneha byggherre- og prosjektlederrollen i renovering- og moderniseringsprosjekter.
  • Innkjøp av rådgiver- og entreprenørtjenester.
  • Ivareta havnas interesser i planlegging- og utførelsesfasen.
  • Teknisk bistand ved overtakelser av leieforhold.
  • Sikre at miljø-, energi- og FDV- perspektivet blir ivaretatt i våre prosjekter.
  • Aktivt bidra til å utvikle interne drift- og vedlikeholdsplaner.
  • Følge opp havnas interesser i garanti- og reklamasjonssaker.
  • Koordinere intern og ekstern informasjon for å sikre verdier, relasjoner og omdømme.
  • Økonomisk oppfølging og rapportering i samarbeid med økonomiavdeling.

Søknadsfrist 14.11.2021

Se full utlysning her