Tromsø Havn har ledig et vikariat som havneinspektør. Vikariatet vil vare fra ansettelse og ut 2019 med mulighet for forlengelse. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Stillingen som havneinspektør inngår i driftsavdelingen som består av maritim, eiendom og teknisk drift. Du blir en del av havnevakta som ledes av maritim trafikkleder og har 3 havneinspektører. Havneinspektørene har tredelt turnus hvor det veksles mellom dag-, kvelds- og helgevakter.

Havnevakta er ansvarlig for å styre, koordinere og administrere skipstrafikken, kaiplasser og tjenester. I tillegg har de ansvar for oppfølging av sikkerhet og styrende lover og forskrifter slik som ISPS-regelverket, renovasjon og ordensforskrift.

Ansvar og oppgaver

 • Tilsyn og kontroll med all trafikken i havnas sjø- og landområde
 • Håndtere bestillinger på skipsanløp, planlegge plassering og anvise kaiplass
 • Sørge for, og oppfølging av, tjenesteleveranser til skip som bl.a strøm, vann og renovasjon
 • Patruljering/oppsyn med kaier og havneområder

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • Må ha maritim bakgrunn og erfaring
 • Må ha førerkort klasse B og erfaring i bruk av IT
 • Må ha VHF/SRC-sertifikat
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både i norsk og engelsk
 • Evne til å se sammenhenger, samt arbeide selvstendig på en effektiv og systematisk måte
 • Serviceinnstilt
 • Samarbeidsevner og løsningsorientert

Vi tilbyr

Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver hvor du vil opparbeide en bred erfaring innenfor fagfeltet, konkurransedyktige betingelser, kompetente medarbeidere og et godt arbeidsmiljø.

Kontaktinformasjon

For mer informasjon om stillingen kontakt:

Maritim trafikkleder Tom-Eirik Nordstrand, mobil: 99 29 53 55

Søknadsfrist

12. 5.2019

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes til: adm@tromso.havn.no

 

Havna i Tromsø er en av Norges største fiskerihavner, en av landets største cruisehavner og et viktig logistikknutepunkt i arktiske strøk. Tromsø Havns mål er også å være den foretrukne havn for energinæringen og andre vekstnæringer i nord. Vi er et kommunalt foretak som eies av Tromsø kommune. Foretaket eier over 2 000 meter med kai, 2 000 000 m2 med areal og 34 500 m2 med lager- og kontorbygg. Tromsø Havn skal være en pådriver til vekst og nyetableringer spesielt innenfor næringene: fiskeri, energi og reiseliv/cruise.