Tromsø Havn er Norges største fiskerihavn, en av landets største cruisehavner og et viktig logistikk knutepunkt i arktiske strøk. Vårt mål er også å være den foretrukne havn for energinæringen i nord.

Tromsø Havn er et kommunalt foretak som eies av Tromsø kommune. Vi har over 2 000 meter med kai, 2 000 000 m2 med areal og 34 500 m2 med lager- og kontorbygg og er en stor internasjonal havn som ivaretar vesentlige samfunnsfunksjoner.

Tromsø Havn skal legge til rette for maritim næringsutvikling og være en pådriver til det grønne maritime skiftet i nord.

Om stillingen

Vi har ledig stilling som arkiv – og administrasjonskonsulent og søker en engasjert og løsningsorientert person som vil bidra til å utvikle virksomheten.

Vi ønsker oss en administrasjon som bidrar aktivt til læring og utvikling. Dette gjør vi gjennom å strekke ut en hjelpende hånd samtidig som vi aktivt jakter etter nye og bedre måter å jobbe på og deltar i utviklingsprosesser.  Vi ser derfor etter deg som kan kombinere nøyaktighet i det administrative arbeidet med en aktiv holdning til å utforske nye løsninger og arbeidsmåter.

Du vil jobbe sammen med og rapportere til vår stabssjef, men du vil også samarbeide med våre ca. 30 ansatte i ditt daglige arbeid. Vi holder til i Breivika, i flotte moderne kontorlokaler og med romslige sosiale soner.

Noen av dine arbeidsoppgaver vil være:

  • Bidra til at Tromsø Havn KF oppfyller lovpålagte krav i henhold til arkivloven, herunder både gi støtte til praktisk gjennomføring, opplæring og prosessforbedring på området
  • Bidra til at vi oppfyller kravene til internkontroll; herunder bidra til rapportering, læring og forbedring
  • Bidra med ulike oppgaver knyttet til personaladministrasjon
  • Ta del i overordnet HMS-arbeid og tiltak for å sikre et godt arbeidsmiljø
  • Yte lederstøtte og sikre god gjennomføring av styremøter, ledermøter og fellesmøter
  • Være med i diverse utviklingsprosesser som styrker kulturen i Tromsø Havn
  • Bistå til annet praktisk arbeid i administrasjonen når det er nødvendig

Tromsø Havn KF byr på spennende oppgaver i et både travelt og trivelig arbeidsmiljø i en tid der vi har mange interessante utviklingsprosesser på gang.

Søknadsfrist: 08.09.2022

Se full utlysning her