Kommunestyret har vedtatt (kommunestyresak 130/01) at Prostneset skal være et effektivt og bærekraftig knutepunkt, samt at området skal være et attraktivt sentrumsområde i godt samspill med omgivelsene og med funksjoner også for ikke-reisende.

Mandag 25. april kl. 14.00 markerer vi byggestart på Prostneset ved å legge ned grunnsteinen.

Alle er velkommen.

Prostneset grunnsteinsnedlegging 250416