Har du lyst på en variert og utfordrende arbeidshverdag hvor oppgavene tilpasses aktiviteten i havna?

Om stillingen

Tromsø Havn søker 2 engasjerte, positive, lærevillige og arbeidsomme fagarbeidere til teknisk avdeling.

Avdelingen består i dag av teknisk leder, teknisk koordinator, ledende fagarbeider og fire fagarbeidere.

Arbeidsoppgaver

Teknisk avdeling opererer havnas maskinelle utstyr som i dag er havnekran, hjullastere, containertruck, lett lastebil og båt. Andre oppgaver kan være leveranse av vann og renovasjon til fartøy. Vi utfører inspeksjonsrunder, vedlikehold av det maskinelle samt bygg, kai, flytebryggeanlegg og øvrig infrastruktur. I vintersesongen utføres også snørydding både maskinelt og manuelt. Teknisk avdeling utfører mindre prosjekter hvor omfanget varierer ut ifra både kapasitet og kompetanse.

Interessert?

Les mer her