Havet er fantastisk – og er grunnlaget for vår eksistens!

Tromsø Havn skal være en pådriver for det grønne maritime skiftet i nord og det er derfor naturlig å støtte årets TV-aksjon: Et hav av muligheter

Årlig havner åtte millioner tonn plast i havet. Dette er en trussel ikke bare for dyrelivet, men også for oss. Det må vi gjøre noe med!

Tromsø Havn har godkjent avfallsplan og tar årlig imot flere tonn avfall fra skipene som anløper Tromsø. I tillegg samler vi opp søppel i havneområdene våre og vi deltar i prosjektet «Trygt i havn» i regi av Senter for hav og Arktis.

Når det gjelder årets TV-aksjon vil Tromsø Havn:

  • Bidra med kr 50,- per skipsanløp til våre kaier i perioden 1. – 18. oktober (per 7. oktober er vi oppe i 4 200,-).
  • Utfordre våre ansatte til å bli digitale bøssebærere.

Tromsø Havn vil utfordre andre aktører som lever av havet til å være med å støtte opp om årets TV-aksjon!»