Tromsø Havn søker elektriker/automatiker til stillingen som teknisk koordinator.

Har du lyst til å jobbe med nye moderne tekniske bygg, utvikling av landstrøm, automatisering/digitalisering av prosesser og mange andre spennende prosjekter?

Stillingen inngår i driftsavdeling som består av maritim, eiendom og teknisk drift. Teknisk koordinator vil arbeide innenfor alle områdene og rapporterer til driftssjef.

Den perfekte kandidaten er fagutdannet elektriker gruppe L, har installatørgodkjenning og automasjonsutdanning og  erfaring innenfor automasjon/styringssystemer.

Teknisk koordinator skal utvikle og drifte eksisterende og nye elektriske/tekniske anlegg med tilhørende styringssystemer. Videre bistå med faglige innspill til større investeringer, utbedringer og prosjekter. I tillegg til å  gjennomføre internkontroll på elektriske anlegg, styring av varelager, samt innhente tilbud og kvalitetssikre leveranser fra eksterne leverandører.

Ansvar/oppgaver

 • Ansvar for elektriske/tekniske anlegg på og i bygg, kaier og brygger
 • Ansvar for landstrøm til fartøy med tilhørende systemer
 • Ansvar for ITV/kamera, porter/grinder, bommer og adgangssystemer
 • Ivareta, utarbeide og oppdatere nødvendig dokumentasjon
 • Bidra i, og lede, prosjekter og nyanskaffelser
 • Utføre arbeidsoppgaver som går på tvers av fag og organisasjonsgrense
 • Fremme Tromsø Havns verdier; modig, omtenksom og troverdig

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • Krav til fagutdannet elektriker minimum gruppe L eller automasjonsutdanning
 • Ønskelig med installatørgodkjenning og god kunnskap om automasjon/styringssystemer
 • Evner å arbeide selvstendig, systematisk, strukturert og organisere egen arbeidshverdag
 • Må kunne se oppgavene i et helhetlig perspektiv og utarbeide planer som ivaretar dette
 • Engasjert, positiv, initiativrik og evner å bygge gode relasjoner
 • Klar for mange spennende oppdrag og trives i en hektisk arbeidshverdag

Vi tilbyr

Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver hvor du vil opparbeide en bred erfaring innenfor fagfeltet, konkurransedyktige betingelser, kompetente medarbeidere og et godt arbeidsmiljø.

Kontaktinformasjon

Driftssjef Knut-Ivar Bendiksen, mobil: 916 92 912

Søknadsfrist

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes adm@tromso.havn.no

27.11.2018

Tromsø Havn er Norges største fiskerihavn, en av landets største cruisehavner og et viktig logistikknutepunkt i arktiske strøk. Vårt mål er også å være den foretrukne havn for energinæringen og andre vekstnæringer i nord. Tromsø Havn er et kommunalt foretak som eies av Tromsø kommune. Vi har over 2 000 meter med kai, 2 000 000 m2 med areal og 34 500 m2 med lager- og kontorbygg. Tromsø Havn skal være en pådriver til vekst, nyetableringer og innovasjon spesielt innenfor næringene: fiskeri, energi og reiseliv/cruise.

Foto: Yngve Olsen Sæbbe