Tromsø Havn planlegger å bygge et kaianlegg på det nye havneområdet i Breivika Nord, eiendom med gnr. 125 og bnr. 390.  Det er dette området som er tiltenkt fiskerihavnfunksjoner og kaianlegget skal tilpasses fiskebåter og fraktefartøy. Kaien skal ferdigstilles i løpet av året.

Det ble denne uken sendt ut nabovarsel til berørte naboer.

Les nabovarselet >>