Tromsø Havn deltar på Barentshavkonferansen 24.-26 april 2017 i Hammerfest.

Hovedtema for årets konferanse er: Fremtiden skapes i nord.

På Barentshavkonferansen deler næringen erfaringer for å rigge seg for fremtiden, realisere ressurspotensialet og sikre en bærekraftig utvikling i Barentshavet.