Tromsø kommune skal nå oppgradere Prostneset Park og starter planleggingsarbeidet med en sammenhengende havnepromenade fra Hansjordnesbukta til Hålogaland teater. Som grunneier vil Tromsø Havn bidra til en positiv utvikling av byområdet rundt Prostneset.

Prostneset er et sentralt trafikk-knutepunkt for reisende og det er viktig at både det og hensynet til en effektiv og sikker havnedrift i sentrum ivaretas. Tromsø Havn ønsker derfor å være delaktig i utviklingen av området og vil gjennom selskapet TG Næringseiendom AS sammen med Nordic-gruppen realisere hotellplanene på tomta mellom Prostneset og Ishavshotellet.

– Jeg er glad for at vi med sammen med Nordic-gruppen kan ta et nytt steg for å videreutvikle et så viktig sentrumsområde. Jeg er også fornøyd med at vi gjennom dette grepet klarer å forene hensynet til by- og havneutvikling, sier havnedirektør Jørn-Even Hanssen.

Hotelltomta på Prostneset har en grunnflate på 900 kvm og kan iht. reguleringsplanen bebygges med et hotell på ca.  4500 kvm. Partene ønsker å bygge et kompakt hotell med rundt 100 rom, noe møtekapasitet og en restaurant i hovedsak for hotellets gjester. Det arbeides med materialvalg og ulike løsninger for å sikre at hotellet blir så miljøvennlig som mulig.  Åpning planlegges til slutten av tredje kvartal 2025.

– Vi har lang erfaring i å utvikle, bygge og drifte hotell i flere nordnorske byer og har stor tro på dette hotellkonseptet i sentrum av landsdelens største og mest pulserende by. Vi har hatt et samarbeidet med Tromsø Havn siden 2007, og ser frem til å bidra til utvikling av området sier Alf Hansen, administrerende direktør i Nordic-gruppen.

Tromsøselskapet Hamperokken Arkitektur er engasjert i prosjektet og daglig leder Louis Lunde deler følgende perspektiv for arbeidet:

Vi har designet et funksjonelt, moderne og flott hotell med fem etasjer som ligger på riktig sted i Tromsø; midt i det mest tettpakkete turistområdet i sentrum. Hotellet forholder seg aktivt til bygulvet ved at hele første etasje er åpnet opp med et glassvolum fra tak til gulv, noe som skaper nær kontakt mellom fellesfunksjoner i første etasje og de fire viktige tilgrensende byrommene: Prostneset park, kaipromenaden, offentlig plass mot Scandic Ishavshotell og den nylig oppgraderte tverrforbindelsen Bankgata. I tillegg får man god utsikt mot Tromsøysundet og fastlandssiden fra restaurant, foajé og møterom i første etasje. Bygget er utformet med saltak som gir et formalt nikk til de gamle maritime bryggene i området, uten at intensjonen er å etterligne disse. Det nye hotellet vil bidra til økt aktivitet og oppgradering av den viktige havnefronten i Tromsø sentrum.

Kontakt:

Konseptskisse fra bar- restaurant området.