Tirsdag 4. desember var Tromsø Havn sammen med Bodø- og Lødingen Havn i møte med Samferdselsminister Jon Georg Dale.

Tema for møte var muligheter for å generelt overføre mer gods over fra vei til bane og sjø, med spesielt fokus på prosjektet Nord-Norge linjen.

Prosjektet fokuserer på godskorridoren mellom Oslo og Tromsø. Med en kombinasjon av Nordlandsbanen til Bodø og en containerbasert sjørute mellom Bodø og Tromsø er det et estimert potensial til å flytte rundt 50 000 containere over fra vei til bane og sjø. En erstatning for ca 25 000 vogntog per år.