Tromsø Havn skal bidra til maritim næringsutvikling og være en pådriver til det grønne maritime skiftet i nord.

Som den største byen og havnen i Nord-Norge er Tromsø et viktig logistikk knutepunkt. Noe av det viktigste vi i Tromsø Havn kan bidra med for å nå nasjonale mål om å flytte mer gods over fra vei til sjø er å legge til rette for effektive og miljøvennlige logistikk- og transportløsninger i havna. Dette bidrar til å styrke sjøtransportens rammevilkår og dermed gjøre den mer konkurransedyktig.

I 2022 startet Tromsø Havn arbeidet med å utvikle et nytt kontainerareal med tilhørende kaier og ro-ro kai. Kontainerarealet har en sentral beliggenhet i Breivika havneområde og tilknytning opp mot E8. For å legge til rette for flere godsbåter og effektivt kunne serve godsbåter med ro-ro rampe forlenger vi nå kai 24 og bygger et tilhørende ro-ro anlegg. Tromsø Havn overtar det nye kaianlegget nå første kvartal 2023 mens hele kontainerarealet skal være ferdig og klart til bruk i løpet av året.

For Tromsø Havn har det vært viktig å nå legge til rette og utvikle et kontainerområde som kan benyttes av ulike logistikkoperatører. Vi har nå inngått kontrakt med FourPro Solutions på leveranse av terminaloperativsystemet (TOS) Core SCM. Dette er en digital plattform for å effektivt planlegge og drifte logistikk på terminaler. Valgte system muliggjør en trygg og sikker datadeling på tvers av både brukere og myndigheter.