Onsdag brøt det ut brann i en tråler ved kai 20 i Breivika havneområde.

Først og fremst er vi glad for at det har gått bra med mannskapet ombord!

Fagarbeidere fra teknisk avdeling var på den aktuelle kaia da brannen brøt ut, og bidro med varsling av nødetater og vann og vannslanger til mannskapet før brannvesenet kom til. Gjennom ettermiddagen, kvelden og natta bisto teknisk avdeling og havnevakta nødetatene så godt vi kunne med blant annet informasjon om kaia med vektbegrensninger og muligheter for tunge brannkjøretøy, med vann og strøm, og med personell, kjøretøy og utstyr. Vi bidro med varsling av leietakere og naboer på tilstøtende kaier, stenging av porter og dialog med maritime ressurser. Havnevakta måtte til slutt også evakuere på grunn av røyk, og etablerte seg i administrasjonens lokaler i Tromsø sentrum fram til evakueringen ble opphevet.

Utover på torsdag, i dag fredag og dagene fremover bistår vi Kystverket og Brann som jobber med nedkjøling av tråleren og med forebygging av forurensing. Kai 20 og flere tilstøtende kaier har foreløpig begrenset tilgjengelighet på grunn av dette arbeidet, og det skaper litt utfordringer for oss, men ikke mer enn at det lar seg løse.

Foreløpig ser det ut til at de materielle skadene er begrenset, vi skal i gang med en full gjennomgang av kai og bygningsmasse til uka.

Nå er vi glad for at det har gått så bra som det har, og ser fram til at arbeidet ved vraket kan avsluttes og vraket fjernes, så skal vi tilbake i normal drift så snart det lar seg gjøre.