Sammen med traineeprogrammet Fremstr søker vi nå en trainee som har lyst til å jobbe med bærekraft hos oss.

Tromsø Havn skal legge til rette for maritim næringsutvikling og være en pådriver inne det grønne skiftet i nord.

Vi ønsker at du som skal være trainee hos oss skal bidra til å vise både oss selv og omgivelsene at våre initiativer innen bærekraft kan ha en helhetlig tilnærming, hvordan det totale bildet ser ut, hvordan bærekraft har sammenheng med verdiskaping, forretninger og virksomhetsstyringen. Dette vil være viktig for å sørge for at vi etterlever ulike krav og forventninger, men ikke minst at vi ser hvordan bærekraftsarbeidet på ulike måter bidrar til viktig verdiskaping for selskapet på en rekke måter.

Aktuelle arbeidsområder kan være:

  • Hjelpe oss med å lage en helhetlig miljø– og bærekraftstrategi
  • Hjelpe oss å få på bordet kunnskap og analyser som viser vårt bidrag til en mer bærekraftig forretningsdrift (interne og eksterne perspektiver), og hvordan bærekraft skaper forretninger
  • Hjelpe oss å sette gode mål for bærekraft som gir mening for kunder og ansatte
  • Bidra til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger og rapportere på dette
  • Andre administrative eller praktiske oppgaver i stab etter behov

Søknadsfrist er 7. mars 2024

Om du synes dette høres spennende ut kan du lese mer og søke her.