Grøtsund industrihavn

Tromsø
Grøtsund Næringspark
Grøtsund industrihavn

Tromsø by og Grøtsund industrihavn har en strategisk beliggenhet for de blå næringene

1.500 dekar regulert til industriformål, med en 130 meter lang og 22 meter dyp kai er begynnelsen på en stor industri- og havneutvikling i nord. Et reserveareal på ytterligere 1.000 dekar gir store utviklingsmuligheter for både eksisterende og nye kunder.

Ta kontakt for informasjon om tilgjengelighet

Ta kontakt for mer informasjon

Jørn-Even Hanssen
Havnedirektør
928 21 349 | jeh@tromso.havn.no

Erling Bangsund
Forretningsutvikler
913 95 144 | eba@tromso.havn.no

Harriet Willassen
Markeds- og kommunikasjonssjef
911 81 965 | hwi@tromso.havn.no

Strategisk god beliggenhet

Se kart

Store arealer regulert til havn og industri

Se kommunal reguleringsplan

Kraftig dimensjonert Dypvannskai

Se spesifikasjoner (pdf)

En fremtidig Grøtsund industrihavn

Området har store muligheter for ulik næringsetablering.

Infrastruktur

Industrikai

130 m lang, 22 m dyp, 30 m bred Ro-Ro

Transport

Adkomstvei er etablert

Fiber

Er tilgjengelig

Energi

132 kW kabel planlagt

Vann

Vanntilførsel er etablert

Avløp

Tilknyttet eksisterende nett

Muligheter i Grøtsund industrihavn

De ulike arealene i Grøtsund har egenskaper som gjør det mulig for næringer med flere ulike behov å etablere seg her.