Relevante tjenester levert av bedrifter i Tromsøregionen.

Bunkers

Bunkring ved våre kaier er via bil eller båt.

Hydraulikk

Kulde- og kjøleservice

Proviantering og forsyning