Høstens første storm har også nådd Tromsø og det er melding om økt værovervåkning for Troms.  Det er i ettermiddag meldt  økning til sørvestlig full storm på kysten med vindkast på 30-40 m/s. I tillegg er det ekstra høyvann.