Tromsø Havn skal legge til rette for maritim næringsutvikling og være en pådriver til det grønne maritime skiftet i nord.

Regjeringen ønsker at utslippene fra skipsfarten skal halveres innen 2030. For å lykkes med dette vil havnene ha en sentral rolle som energiknutepunkt. Tromsø Havn skal bidra til at overordnede nasjonale mål oppnås og vi jobber strategisk for å gjøre havna grønnere.

Gjennom vårt deleide selskap Fjuel Tromsø AS, jobber vi med å legge til rette for å øke tilbudet om grønne energiløsninger til fartøy som anløper havna. I tillegg har vi jobbet sammen med prosjekt Neptun for å få etablert produksjon av hydrogen og – ammoniakk på Grøtsund industri- og havneområde.

Det er derfor gledelig å dele pressemeldingen fra etablererne til Neptun Tromsø AS om deres satsning på grønn maritim drivstoffproduksjon i Tromsø

Les pressemeldingen her