Elektrifisering av havna

Selskapets formål er i første rekke å etablere et tilbud om landstrøm og ladestrøm for alle skip som gjester Tromsø. Skipstrafikken står for 34 % av klimagassutslippene i Tromsø, og selv om dette gjelder både i sjøområdet og i havn, vil elektrifisering av havna gi betydelige kutt i utslippene.

– Vi begynner med Tromsø havn, som er et stort prosjekt i seg selv. Tromsø er den største fiskerihavna i Norge, en stor cruisehavn og et viktig logistikknutepunkt i nord, med nesten 9.000 skipsanløp hvert år, 1,2 millioner tonn gods og mer enn 1 million passasjerer i året, sier havnedirektør Jørn-Even Hanssen.

Tar en posisjon i nord

Det foregår svært mye på elektrifiseringsområdet over hele Norge, og det er mange aktører som ønsker å være med på kampen om maritim elektrifisering. Tromsø Havn og Troms Kraft vil med denne etableringen signalisere en evne og vilje til å ta grep i nord når det gjelder elektrifisering, men etter hvert også nye energiformer som blant annet LNG (gass) og hydrogen.

– Vi er i samtaler om partnerskap med flere havner og flere energiselskap i nord, og ser ingen grunn til at et selskap med spesialkompetanse på maritim elektrifisering ikke skal kunne håndtere behovene i hele landsdelen. Sammen har vi kompetansen og de økonomiske musklene til å gjøre dette løftet, og da må vi se mulighetene, sier konserndirektør innovasjon og utvikling Erling Dalberg i Troms Kraft.

Energisenter for sjø og land

På sikt skal selskapet se på muligheten for at havneområdet kan bli et energisenter for både sjøgående og landgående transport.

– Vi ser på realiseringen av dette som en helt sentral del av vårt samfunnsoppdrag. Norge har satt seg ambisiøse klimamål, det samme har Tromsø kommune, og vi erkjenner at vi er en del av løsningen. Elektrifisering av sjøfarten er viktig for miljøet globalt, og det vil slå ut positivt for det lokale miljøet i en så stor havneby som Tromsø, sier styreleder Jarle Heitmann i Tromsø Havn, som understreker at det er både naturlig og riktig at selskapene sammen finner gode løsninger som vil gjøre en forskjell i arbeidet for det grønne skiftet i og med at Tromsø kommune eier 100 % av Tromsø Havn og 40 % av Troms Kraft.

Partene er nå i en forprosjekt- og analysefase for å vurdere ulike forretningsmodeller og tilgjengelige teknologier. Målet er at selskapet skal være operativt med nye, grønne tilbud til fartøyene i løpet av 2020.