Første byggetrinn på Grøtsund sto ferdig ved årsskiftet. Byggetrinnet inkluderte en 130 meter lang kai med 22 meder dybde, en ro-ro-rampe og et lagringsareal på 90 000 m2. I vår har vi asfaltert noe av lagringsarealet bak kaia og satt opp sikringsgjerder.

Vi er nå godt i gang med å asfaltere veien ned  til Grøtsund – fra fylkesveien. Vi har også i løpet av sommeren startet arbeidet med å rive en rekke bygg og bunkerser. Rivearbeidet pågår mellom kl. 07.00 og 19.00 på hverdager og skal være ferdig i månedsskifte august/september.