Tromsø havn er et sentralt logistikknutepunkt i nord og forvalter av en betydelig eiendomsmasse bestående av kontorer og lager (34 500 m2) og uteområder på omlag 2000 mål.

Prostneset er et knutepunkt i Tromsø sentrum med mer enn 1 million passasjerer reisende per år. Her er det ankomst og avreise for hurtigbåter, hurtigruter og distriktbusser. Ny havneterminal åpnet sommeren 2018 og er under kontinuerlig utvikling.

Breivika har i dag hovedtyngden av all godsaktivitet hvor nasjonale transportselskaper er etablert med terminaler i havneområdet. For hele Breivika havneavsnitt vil det ferdig opparbeidet være tilgjengelig et areal på ca. 400 mål.

Grøtsund industrihavn: Grøtsund fort ble kjøpt i 2006 med tanke på å etablere en ny industri- og offshorehavn. Området er på totalt 1 500 mål. Grøtsund har et stort industrielt potensiale og har alle forutsetninger for å bli en sentral forsyningsbase for lagring og transport av varer og utstyr til olje- og gassfelt og fornybare energiprosjekter. Området har et betydelig utviklingspotensiale.

Stillingen som prosjekt & eiendomsdirektør er nyopprettet og vil ha ansvar for å utvikle og forvalte Tromsø Havns  eiendomsportefølje og infrastruktur. Vedkommende vil være ansvarlig for ulike eiendommer, kaier  og utviklingsprosjekter. Stillingen inngår i ledergruppen og vil per dato ha tre årsverk rapporterende til seg.

Ansvarsområder

 • Utvikle og forvalte Tromsø Havns omfattende eiendomsportefølje, både bygg, kai og anlegg
 • Inneha byggherrerollen i utviklingsprosjekter og utbyggingsprosjekter på nye og eksisterende anlegg.
 • Initiere og følge opp planprosesser (reguleringsplaner mv.)
 • Utleie, reforhandlinger av eksisterende eiendommer
 • I tett dialog med havnedirektøren, salg/kjøp av eiendom
 • Planlegge, gjennomføre og kvalitetssikre effektiv drift/vedlikehold
 • Kontinuerlig ajourhold og gjennomføring av vedlikeholdsplaner for bygninger og anlegg
 • Budsjettering og regnskapsrapportering

Kvalifikasjoner

 • Relevant teknisk utdanning, minimum på høyskolenivå, gjerne sivilingeniør eller tilsvarende
 • Erfaring med eiendomsforvaltning og de forskjellige ansvarsområdene
 • Evne til og erfaring med å prioritere og styre prosjekt med tanke på å optimalisere kostnader og inntekter i en framtidig driftssituasjon
 • Erfaring fra ledelse av offentlige prosjekter, herunder anskaffelser og forvaltning
 • Gode lederegenskaper og evne til å etablere gode samarbeidsrelasjoner. Manglende ledererfaring kan kompenseres med prosjektledererfaring
 • Fordel om du har erfaring fra en ledergruppe og hva det innebærer av ansvar utover eget ansvarsområde.
 • Vedkommende må beherske norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Strukturert og evne til å planlegge på kort og lang sikt
 • Engasjert og mulighetsorientert
 • Evne til å drive gjennom endringer og stille krav
 • Stor arbeidskapasitet, effektiv og resultatorientert

Hvorfor oss?

Vi kan tilby en utfordrende og spennende lederstilling i grenselandet kommersiell utvikling/samfunnsutvikling hvor du får ansvar for å utvikle og forvalte en betydelig areal- og eiendomsmasse. Sammen med dyktige medarbeidere vil du få en sentral rolle i utviklingen av Tromsø havn. Vi håper du kjenner deg igjen i våre verdier Modig, Omtenksom og Troverdig.

Kontaktpersoner og søknadshåndtering

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Dette blir du i så fall varslet om og gitt mulighet til å revurdere ditt kandidatur.

Rådgiver i Adecco Select, Marius Tzatchev, tlf. 47 32 51 81 kan kontaktes for en uforpliktende og fortrolig samtale innledningsvis. For mer informasjon kan også havnedirektør,  Jørn-Even Hanssen, kontaktes på tlf. 92 82 13 49.

Søknadsfrist

3. april 2019

Tromsø Havn KF er en av Norges største fiskerihavner, cruisehavner og et viktig logistikknutepunkt i arktiske strøk. Vårt mål er også å være den foretrukne havn for havbruk, energi, cruise/reiseliv og andre vekstnæringer. Tromsø Havn er et kommunalt foretak eid av Tromsø kommune og skal ivareta de administrative og forvaltningsmessige oppgaver kommunen er tillagt etter Havne- og farvannsloven. Tromsø Havn skal sørge for sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområde, samt drive samfunnsansvarlig forretningsdrift. Selskapet teller 27 årsverk og har ca. 108 millioner i omsetning. Les mer på tromsohavn.no.