Tromsø Havn sine priser og forretningsbetingelser for 2017 ble behandlet og vedtatt i Tromsø havnestyre 29. september 2016.

Priser

Forretningsbetingelser