Pressemelding fra havnestyret i Tromsø Havn KF v/ styreleder Jarle Heitmann:

Halvar Pettersen fratrer etter eget ønske som havnedirektør

Halvar Pettersen har etter eget ønske bedt om å få fratre stillingen sin som havnedirektør umiddelbart pr. søndag 1.7.18. Dette er tidligere enn opprinnelig planlagt og skyldes personlige årsaker.

Havnestyret har i et ekstraordinært styremøtet søndag 1.7.18, innvilget hans ønske.

Havnestyret har konstituert ass. havnedirektør Randi Thørring fra 1.7.18 – 30.8.18, altså frem til den nyansatte havnedirektøren Jørn-Even Hanssen tiltrer stillingen.

Halvar Pettersen (68) har vært ansatt i over 20 år som havnedirektør, men sa opp stillingen sin i januar 2018, fordi han ønsket å gi havnestyret god tid for å finne den riktige kandidaten til å overta.

Havnestyret ansatte 14. juni 2018 ny havnedirektør, slik at denne milepælen nå er gjennomført. I tillegg ble Prostneset havneterminal offisielt åpnet 22.6.18, som også er en meget viktig milepæl for Tromsø havn KF.

– Jeg har forståelse for at Halvar Pettersen på dette tidspunktet ønsker å fratre, siden vi har fått få plass en ny havnedirektør og Prostneset havneterminal er satt i drift, sier havnestyreleder Jarle Heitmann.

På vegne av havnestyret vil jeg takke han for innsatsen gjennom 20 år, hvor havna virkelig har utviklet seg til glede for Tromsø kommune.

 

Kontaktpersoner:
Styreleder Jarle Heitmann tlf 909 34 850 eller styrets nestleder Anne-Linn Lernes 971 89 716