I mai 2016 startet arbeidet med bygging av ei 100 meter lang kai på vårt havneområde nord i Breivika. I dag har vi hatt overtakelse på kaien og skal nå gjøre området klart slik at den kan tas i bruk.

Det er selskapet ALTi bygg og anlegg som har hatt entreprisen på bygging av kaien, mens WSP Norge har hatt prosjektledelse. En gjennomgang av prosjektregnskapet viser at rundt 80% av kontraktssummen har gått til lokale og regionale selskaper i Troms og Nordland.

Tromsø Havn skal på vegne av eieren, Tromsø kommune, bidra til maritim næringsutvikling i regionen. Utvikling av Breivika nord er et av svarene på dette.