Etter to år med pandemi og få cruiseskip langs norskekysten, kan vi konstatere at trafikken er tilbake og 2022 ble et år med høy aktivitet.

Til Tromsø kom det totalt 142 645 cruisepassasjerer fordelt på 168 oversjøiske anløp i 2022. Tromsø tok imot cruiseskip i alle året 12 måneder. Sett i forhold til 2019 som var siste «normalår» før koronapandemien, kom det 45 flere anløp i 2022 men 12 515 færre passasjerer.

Gjennom året har vi generelt sett at skipene har hatt vesentlig færre passasjerer om bord enn det de har hatt kapasitet til.

Liggetid

Generelt har cruiseskip en relativ lang liggetid i Tromsø. Spesielt gjelder dette for anløp i vinter- og høstmånedene. Gjennomsnittlig liggetid på hele året var 14,4 timer. For januar til mars var gjennomsnittlig liggetid på 21,6 timer, 12,0 timer i april til september og 19,2 timer fra oktober til desember.

Skip og rederier

De 168 cruiseanløpene vi har hatt i 2022 fordeler seg på 56 ulike skip fra 27 rederier.

Flest cruisepassasjerer kom det med tyske TUI Cruises som totalt hadde 27 084 passasjerer fordelt på 12 anløp til Tromsø. Hurtigruten Expeditions hadde 41 anløp og 10 583 passasjerer.

Snuhavn

I løpet av året var det 15 skip som skiftet passasjerer (snudde) i Tromsø. Ved inngangen til 2022 var det innmeldt hele 28 snuanløp, men blant annet på grunn av at noen av disse skipene var forsinket ut fra verft ble flere anløp kansellert.

Cruiseåret 2023

For 2023 har Tromsø Havn innmeldt 193 cruiseanløp fra 62 ulike skip. Disse skipene har en maks kapasitet på 232 000 cruisepassasjerer. Om belegget om bord på skipene er tilbake på samme nivå som før koronapandemien kan vi forvente rundt 200 000 cruisegjester til Tromsø i år.

11 av årets cruiseskip gjester Tromsø for første gang.

Det er meldt inn 15 snuanløp for 2023. De fleste av disse er fra rederier som har brukt Tromsø som snuhavn i flere år, men to av disse anløpene er med et rederi som ikke har snudd i Tromsø tidligere og som nå skal gjøre det med et skip som tar rundt 2 300 passasjerer. Det blir første gang et cruiseskip på denne størrelsen bruker Tromsø som snuhavn.

Årets første cruiseanløp hadde vi nå 12. januar med Hurtigrutens «Maud» i sentrum og Fred. Olsens «Borealis» i Breivika. Hurtigruten avslutter cruiseåret med anløp av «Otto Sverdrup» 30. desember. Det er innmeldt 31 cruiseanløp nå fra januar til april, 113 fra mai til august og 49 fra september til desember. Dette viser at Tromsø tydelig befestet sin posisjon som helårlig cruisedestinasjon.

Oversikt over innmeldte cruiseanløp til Tromsø 2023