Tromsø Havn starter nå byggingen av ei 100 meter lang kai på vårt havneområde nord i Breivika. Her skal det utvikles fiskerihavnfunksjoner og kaianlegget skal tilpasses fiskebåter og fraktefartøy. Entreprenørselskapet  ALTi bygg og anlegg skal bygge kaia. I neste uke starter arbeidet med å sette opp en brakkerigg på området. Mudderapparat og annet utstyr vil også snart være å se på byggeplassen.

Kaia skal være ferdig i løpet av høsten 2016.

Tromsø Havns byggeleder i prosjektet er WSP Norge ved prosjektleder Erik Wikran.